Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
  • Adam Urbaniak, solista Studia Piosenki, otrzymał III Nagrodę w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenek i Pieśni Patriotycznych LISTOPADOWA DUMA 2021.
  • Trzy wokalistki z ZA KRAJKI zostały wyróżnione na XIX Wojewódzkim Dziecięco - Młodzieżowym Przeglądzie Konkursowym Solistów i Duetów w Strykowie.
  • Zespół Artystyczny KRAJKI 20 listopada 2021 r. wziął udział w XII Łódzkich Konfrontacjach Tanecznych w Łodzi.
  • Gratulujemy! Hanna Habrat – II miejsce i Adam Urbaniak – III miejsce w jesiennej edycji XX Międzynarodowego Konkursu "Digi-Talenty Jesień 2021"!