Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z Łodzi i województwa łódzkiego do udziału w VI edycji Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI


Konkurs ten wpisany jest na listę interdyscyplinarnych konkursów współorganizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, dzięki czemu laureaci i finaliści otrzymują stosowna punkty liczone w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.


Zgłoszenia uczniów należy przesyłać w terminie do 17 listopada 2021 r.


Karty zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (Pałac Młodzieży, al. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź z dopiskiem Konkurs FILMOWE ŁÓDZKIE 2021/20220)

lub skan karty zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: filmowelodzkie@palacmlodziezy.lodz.plRegulamin konkursu


Karta zgłoszenia